Nederland was voor strengere sancties tegen Rusland

De sancties tegen Rusland die de 28 lidstaten van de Europese Unie overeen zijn gekomen, hadden van Nederland strenger mogen zijn. Dat valt op te maken uit een brief die minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans (PvdA) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De nieuwe sancties werden vorige week vrijdag van kracht en zijn onder meer van toepassing op de Russische bankensector en de olie- en defensie-industrie. De EU heeft bijvoorbeeld een wapenembargo tegen Rusland ingesteld. De export en import van alle wapens van en naar Rusland is daarmee verboden, met uitzondering van al gesloten contracten.

De import van onderdelen en diensten die van 'essentieel' belang zijn voor de veiligheid van Europa, blijft echter wel toegestaan. Daarmee kan worden gedoeld op het Russische gas. Timmermans schrijft dat het kabinet 'graag had gezien dat geen uitzonderingen waren gemaakt'. Tegelijkertijd zegt hij 'tevreden' te zijn dat 'deze eerste belangrijke stap' is genomen.

De minister gaat ook in op de kapitaalmarktrestricties die zijn ingevoerd. Europese burgers en bedrijven mogen niet langer handelen in aandelen en verhandelbare obligaties met een looptijd van meer dan negentig dagen van de grootste Russische staatsbanken.

"Nederland was er voorstander van dat ook niet verhandelbaar schuldpapier onder deze maatregel was gebracht", aldus Timmermans. Maar ook hier geeft hij aan dat het kabinet in 'dit stadium tevreden is' dat de toegang tot de EU kapitaalmarkt voor Rusland sterk wordt ingeperkt.

Timmermans noemt het sanctiepakket verder een 'stevig antwoord' op het in gebreke blijven van Rusland om de crisis in Oekraïne te bezweren. Opschaling van de sancties is volgens Timmermans mogelijk, maar is voorlopig nog niet aan de orde. "Het kabinet ziet dit als een eerste stap om de Russische economie te treffen en staat een graduele benadering voor, zodat het maximale gedaan kan worden om het doel van de sancties te bereiken", besluit de minister.