Nederland raakt wegtransport op lange afstand kwijt

Het vervoer over lange afstanden door Nederlandse wegtransporteurs is de afgelopen jaren meer dan gehalveerd. De opdrachten zijn overgenomen door buitenlandse wegtransporteurs, schrijft het Centraal Bureau voor de Statistiek woensdag. Het ging daarbij in 2012 om één procent van het totaal vervoerde gewicht.

In 2005 vervoerden Nederlandse bedrijven volgens het statistiekbureau nog meer dan elf miljoen ton over meer dan duizend kilometer. In 2012 was dat afgenomen tot 5,1 miljoen ton.

In totaal werd in 2012 538 miljoen ton aan goederen vervoerd. Bijna 85 procent van de geladen goederen wordt binnen driehonderd kilometer weer gelost. Twee derde van de goederen is bestemd voor de binnenlandse markt en wordt gelost binnen 150 kilometer.