'Moeder Teresa was een kutwijf'

De geestelijke erfenis van Moeder Teresa is tweezijdig: in de ogen van het publiek was ze een menslievende weldoener, terwijl critici, aangevoerd door wijlen Christopher Hitchens, haar beschrijven als een wreed onmens. Onderzoekers van de University of Montreal hebben na een diepgaand onderzoek geconcludeerd dat de tweede groep het bij het juiste eind heeft.

Serge Larivée en Genevieve Chenard onderzochten 95% van de literatuur over Moeder Teresa, die in Albanië geboren werd als Agnes Gonhxa. Hun conclusie is vernietigend: Teresa was volgens hen een sadistische, gierige, oerconservatieve en gewetenloze vrouw, die hypocriet was en die mogelijk enorme hoeveelheden geld heeft verduisterd.

Zo verhaalt het onderzoeksrapport over de omstandigheden in de door Teresa's organisatie gerunde ziekenhuizen. Bezoekende doktoren beschreven die als 'huizen voor de stervenden'. Er was een tekort aan alles: voedsel, hygiëne, pijnstillers en voedsel, ondanks de honderden miljoenen die Teresa jaarlijks ophaalde aan schenkingen.

De erbarmelijke toestanden hadden te maken met Teresa's sadistische opvattingen over lijden. Zo zei ze: "Er is een zekere schoonheid in het zien dat de armen hun lot omarmen, dat ze het lijden zoals Christus' passie. De wereld wint veel bij hun lijden." Toen Moeder Teresa zelf palliatieve zorg nodig had, genoot ze die echter in een modern Amerikaans hospitaal.

Ook komt een beeld naar voren van een gierige en hebberige vrouw. Teresa's organisatie, de Missionarissen der Liefdadigheid (OMC) kreeg enorme schenkingen, die allemaal verdwenen naar geheime bankrekeningen. De bron van de schenking was niet belangrijk. Zo nam Teresa een schenking - en een medaille -  aan van de wrede dictator Francois 'Papa Doc' Duvalier.

Echter, dat geld kwam nooit aan bij de nooddruftigen. Hoewel Teresa genereus rondstrooide met haar gebeden, zagen noch de mensen in haar ziekenhuizen noch de slachtoffers van rampen als de talloze overstromingen in India of de giframp in Bhopal ooit een cent. Wat er met het geld is gebeurd, is tot op heden een mysterie.

Dan rest de vraag hoe zo'n onmens ooit zo'n geweldige reputatie heeft kunnen krijgen dat haar heiligverklaring er door de katholieke kerk in recordtijd werd doorgeramd. De verklaring vinden we volgens de onderzoekers in een ontmoeting in het Londen van 1968. Teresa ontmoette daar de eveneens oerconservatieve journalist Malcolm Muggeridge. Hij besloot Teresa te promoten, en Teresa ontdekte de kracht van public relations.

Na een door Muggeridge geproduceerde propagandafilm, begon Teresa aan een pr-offensief, dat haar uiteindelijk een Nobelprijs voor de Vrede opleverde. Volgens Larivée was haar dood voor de katholieke kerk een geweldige kans om het eigen imago op te poetsen door de vrouw te huldigen die door zovelen werd aanbeden.

Toch moeten we volgens Larivée en Chenard niet alleen het slechte zien: "Als het buitengewone beeld van Moeder Teresa dat in de publieke verbeelding werd overgedragen humanitaire initiatieven heeft aangemoedigd die oprecht bezig zijn met hen die door armoede verdrukt worden, kunnen we alleen verheugd zijn." Desalniettemin verwijten ze de media dat die niet 'rigoreus' genoeg waren in hun berichtgeving over Teresa.

Penn & Teller deden in hun programma 'BULLSHIT!' al een boekje open over onder andere Moeder Theresa

Update:


Video toegevoegd.