'Overheid overdrijft exportcijfers wiet sterk'

De overheid heeft de Nederlandse exportcijfers van wiet sterk overdreven. In een onderzoek van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) wordt het ongeloofwaardig genoemd dat jaarlijks tachtig procent van de totale Nederlandse cannabisproductie bestemd is voor het buitenland, meldt KRO Reporter International.

De Taskforce Aanpak Georganiseerde Hennepteelt meldt geregeld dat jaarlijks een half miljoen kilo wiet met een waarde van 2,4 miljard euro naar het buitenland wordt gesmokkeld. In de in 2008 opgestarte werkgroep zitten onder meer vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie, de politie, de Belastingdienst en gemeenten.

Met de jaarlijkse export van een half miljoen kilo wiet naar het buitenland zou Nederland zijn uitgegroeid tot de grootste producent van marihuana. De cijfers zouden zijn gebaseerd op het onderzoek van het KLPD uit 2006, dat KRO Reporter International in handen zegt te hebben.

Uit dit rapport zou blijken dat de politie eigenlijk geen idee heeft van de totale Nederlandse cannabisproductie. De schattingen lopen uiteen van 323 tot 766 ton per jaar. Ook ontbreekt elk zicht op de omvang van de export. In het onderzoek wordt wel een enquête aangehaald van het OM onder regionale politiekorpsen, waaruit naar voren zou komen dat het grootste deel van de productie is bestemd voor de binnenlandse markt.

In het onderzoek wordt verder aangegeven dat het 'gezien de betrekkelijk geringe hoeveelheden nederwiet die in buurlanden worden onderschept niet erg aannemelijk' is dat jaarlijks tachtig procent van de in Nederland geproduceerde wiet wordt geëxporteerd. Het KLPD houdt het er daarom op dat de uitvoer van nederwiet van 'bescheiden omvang' is, aldus het televisieprogramma.

Volgens drugsonderzoeker Martin Jelsma van het Transnational Institute in Amsterdam heeft de taskforce de hoogste schattingen in het rapport gebruikt. "Die cijfers zijn voor een groot deel uit de lucht gegrepen." De 'mythe' dat tachtig procent van de nederwiet wordt uitgevoerd heeft er echter wel voor gezorgd dat besluiten in Den Haag over de aanscherping van het gedoogbeleid mogelijk zijn gemaakt, zegt hij.


'Overheid overdrijft exportcijfers wiet sterk' (Foto: Novum)