'Duitse vulkaan roeit heel Europa uit'

Nu het jaar is aangebroken waarin wij er allemaal aangaan, is nu ook bekend wat ons Europeanen mogelijk de dood inhelpt. Een enorme vulkaan bij het Duitse Bonn kan ieder moment uitbarsten, en een groot deel van Europa verwoesten.

Het gaat hier om een slapende vulkaan in de Laacher See. Deze kolos barst eens in de tien- tot twaalfduizend jaar uit. De laatste keer dat deze vulkaan tot uitbarsting kwam, is echter al weer 12.900 jaar geleden.

De vulkaan kan dus ieder moment uitbarsten. Sinds vorig jaar worden er in de omgeving kleine aardbevingen gemeten. Daarnaast ontsnapt er al enige tijd koolstofdioxide uit de vulkaan, hetgeen te zien is aan de enorme gasbellen. Dit alles duidt erop dat deze elk moment tot uitbarsting kan komen.

Mocht dit gebeuren, dan betekent dit een grote ramp voor Europa. Volgens het kaartje op de site van The Daily Mail is te zien dat vulkanisch gesteente tot wel duizend kilometer zal worden weggeslingerd. Heel Nederland zal worden bedekt door as en lava. De verwoesting zal gigantisch zijn en wereldwijd zal de temperatuur de volgende decennia lager komen te liggen.

Volgens experts zal de uitbarsting vergelijkbaar zijn met die van de Filippijnse Mount Pinatubo. Deze uitbarsting, in 1991, was de grootste van de vorige eeuw. Tien miljard ton lava, twintig miljard ton zwaveldioxide en zestien kubieke kilometers as werden de lucht ingeslingerd. De temperatuur daalde destijds met een halve graad.


Een videootje van de vulkaan die ons allemaal ijskoud zal maken...