Senaat stemt in met spoedwet ID-kaart

De Eerste Kamer heeft dinsdag met een meerderheid van een stem ingestemd met het wetsvoorstel over de identiteitskaart. De VVD, het CDA, de PVV en de SGP stemden voor. Hiermee is het wetsvoorstel van minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner (CDA) aangenomen.

De Hoge Raad bepaalde vorige maand dat gemeenten geen geld meer mochten vragen voor de kaart, omdat aanvragers zelf te weinig belang bij hebben bij de kaart. De ID-kaart was daardoor ongeveer tien dagen gratis, wat voor een stormloop zorgde op de gemeentehuizen. Gemeenten kregen 155.725 aanvragen voor een identiteitskaart toen die tijdelijk gratis aan te vragen was.

Donner kwam kort daarop met een spoedwet, waarmee de regels worden aangepast en de ID-kaart weer geld kost. De minister vroeg de Eerste Kamer eerder het voorstel met voorrang te behandelen, maar de senaat vond dat de behandeling nog wel twee of drie weken kon wachten. Het vragen van geld voor de kaart gaat met terugwerkende kracht op 22 september in.

Eind vorige maand kondigde jurist Clemens Meerts overigens aan dat er een nieuw proefproces over de kosten die verbonden zijn aan het aanvragen van de kaart komt. Meerts was eerder met succes naar de Hoge Raad gestapt om het document gratis te krijgen. Volgens hem is de aangepaste wet over de leges voor identiteitsdocumenten nauwelijks een verandering van de wet die de Hoge Raad van tafel veegde.