PvdA: Schrap hypotheekaftrek deels

De Partij van de Arbeid wil dat de hypotheekrenteaftrek voor aflossingsvrije hypotheken afgeschaft wordt. In het consumentenprogramma Radar pleitte PvdA-Kamerlid Ronald Plasterk om het belastingvoordeel ingrijpend te wijzigen.

De sociaaldemocraten steunen een wetsvoorstel van D66 en de ChristenUnie om de stimulans voor het aangaan van een aflossingsvrije verplichting bij de koop van een huis tegen te gaan. Met de opbrengst denkt Plasterk de overdrachtsbelasting af te kunnen schaffen.

De huizenprijzen zouden hierbij wel licht kunnen dalen, maar de 'kosten koper' zouden dan grotendeels kunnen verdwijnen om doorstroming op de vastgelopen woningmarkt te bevorderen.


PvdA-Kamerlid Ronald Plasterk: Schrap aftrek voor aflossingsvrije hypotheken (Fragment op 3:00)