'Vuurwerk afsteken met dronken kop verbieden'

Het afsteken van vuurwerk als je in de lorum bent, wordt verboden, tenminste, als het het aan het Rotterdamse gemeenteraadslid Arno Bonte en zijn Haagse collega David Rietveld ligt. De raadsleden, beiden lid van GroenLinks, pleiten voor een "vuurwerkbob". "Vier je met een hele groep oud en nieuw, wijs dan iemand aan die het vuurwerk afsteekt. Die drinkt dan pas champagne na het knallen", zo pleiten beide politici.

De huidige vuurwerkcampagne richt zich vooral op de mensen die naar het vuurwerk kijken en op voorbijgangers, niet zozeer op degenen die het afsteken. De twee willen meer aandacht voor de combinatie alcohol en vuurwerk afsteken, want "bij driekwart van de incidenten is er alcohol in het spel".

Het duo probeerde eerder dit jaar nog te bewerkstelligen dat consumentenvuurwerk helemaal verboden zou worden, maar een burgerinitiatief strandde bij de Tweede Kamer. Met de vuurwerkbob als minder drastische maatregel tegen vuurwerkoverlast rekenen Bonte en Rietveld op meer succes aangezien volgens de eerstgenoemde "de 'vuurwerkbob' een voorstel is 'waar geen enkel weldenkend Kamerlid het mee oneens kan zijn". Het verbod om onder invloed vuurwerk af te steken zou volgend jaar in moeten gaan.

Met dank aan bierspons voor de submit.