Filmmateriaal van Anne Frank duikt op

De Anne Frank Stichting in Amsterdam heeft voor het eerst bewegende beelden van Anne Frank openbaar gemaakt. De stichting zet zich al tientallen jaren in om de herinneringen aan Anne Frank levend te houden.

Op YouTube is een speciaal kanaal ingericht voor nog nooit eerder vertoond materiaal. Ook de enige overgebleven filmbeelden van Anne Frank behoren daartoe.

De video toont Anne Frank in juli 1941, toen Nederland reeds bezet was door de nazi's maar de familie Frank nog niet onder hoefde te duiken.

Anne Frank stierf begin maart 1945 in het concentratiekamp Bergen-Belsen. Voor velen is het Joodse meisje een begrip vanwege haar dagboek. Ze hield deze in de oorlogsjaren bij en schreef over haar verblijf in het achterhuis.