Langere schooldag in 23 gemeenten

Basisschoolleerlingen in 23 gemeenten krijgen een langere schooldag. In die uren na schooltijd krijgen ze extra taal, lezen en rekenen aangeboden. In vijf andere plaatsen kunnen kinderen volgend jaar naar een zomerschool. De Snippeling in Deventer begint vandaag met de nieuwe opzet, meldt directeur Ton Plagman.

De nieuwe regeling voor verlengde onderwijstijd van het ministerie van Onderwijs is bedoeld om de onderwijsopbrengst te verhogen van kinderen met een taal- en rekenachterstand. Hij geldt voor drie jaar. Staatssecretaris Sharon Dijksma trekt daarvoor dit jaar 12 miljoen en de daaropvolgende jaren 15 miljoen euro uit. Zij zal dit vanmorgen bekendmaken op een school in Almere.

De Snippeling staat in de Rivierenwijk, een van de Vogelaarwijken, met veel Turkse bewoners. Anders dan op andere scholen worden de vijf extra uren geïntegreerd in de schooldagen. 'De kinderen gaan verplicht van 8 tot 4 naar school en krijgen meer sport en spel, en kunst en cultuur.'

De middagpauze vervalt. De kinderen krijgen naar Zweeds voorbeeld een schoollunch. 'Die 25 procent meer onderwijstijd is hard nodig, zegt Plagman, om de kinderen met vaak vier jaar taalachterstand bij te spijkeren.

Scholen konden begin juli inschrijven op de nieuwe regeling. Voorwaarde was dat het geld samen met andere scholen werd aangevraagd. In het Arnhemse Malburgen - ook een Vogelaarwijk - werken meerdere scholen samen om een zomerschool tot stand te brengen.

De scholen werken mee aan een wetenschappelijk onderzoek naar het effect van meer schooltijd. De prestaties van de leerlingen worden de komende jaren gevolgd. Onderzoeksbureau Oberon heeft daartoe van het ministerie opdracht gekregen.


Langere schooldag in 23 gemeenten  (foto: DAG)