Ruim 400 meldingen misbruik bij kerken

In Nederland zijn bij kerken ruim vierhonderd meldingen gedaan door slachtoffers van seksueel misbruik. Dat stelt het televisieprogramma Zembla overmorgen in zijn uitzending na een rondgang langs een aantal kerken. Veel meldingen leidden uiteindelijk niet tot een klacht.

De slachtoffers zijn onder meer mensen die voor geestelijke hulp bij een dominee of priester aanklopten. Maar de gevallen kunnen ook gaan over kosters, pastoraal medewerkers of kerkraadsleden.

De Rooms-Katholieke Kerk meldde Zembla dat ze sinds 1995 276 meldingen binnenkreeg. Het Interkerkelijk Samenwerkingsverband Tegen Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties (met daarin onder meer de Protestantse Kerk in Nederland) ontving sinds medio jaren negentig gemiddeld twintig zaken per jaar. Een meldpunt van drie gereformeerde kerken telde sinds 2005 bij elkaar 29 meldingen.