Werknemer stoort zich aan collega met kinderen

Uit een onderzoek van vacaturesite JobTrack.nl blijkt dat veel werknemers, 43 procent, zich ergeren aan collega's met kinderen. De grootste ergernis is met 37 procent, collega's die thuis blijven omdat hun kind ziek is. Aan het onderzoek deden 587 mensen mee.

Eerder naar huis gaan om een oppas af te lossen staat ook hoog op het lijstje met ergernissen, evenals het geklets van collega's over hun nakomelingen. Oudere werknemers kunnen het minst hebben van deze collega's, bijna de helft van deze groep geeft aan zich er mateloos aan te ergeren.

De leeftijdscategorie zesentwintig tot vijfendertig jaar ergert zich het minst aan collega's met kinderen. 'Verklaring hiervoor is dat deze leeftijdsgroep net kinderen heeft of er aan wil beginnen. Zij hebben dus regelmatig te maken met kindgerelateerde zaken of vinden het leuk over hun kroost te praten', zegt Marco de Weerd van de vacaturesite.

Vaak wordt gedacht dat vrouwen het heerlijk vinden over hun kinderen op te scheppen, maar niets is minder waar. Uit het onderzoek kwam naar voren dat vrouwen zich zelfs meer ergeren, aan het gedrag van collega's met kinderen, dan mannen.