Trend: de criminele bejaarde

Het aantal criminele 65-plussers is tussen 1996 en 2007 rap gestegen: met 85 procent. Het Openbaar Ministerie verwacht dat door de vergrijzing die stijging de komende jaren nog verder zal toenemen.

Senioren maken zich het meest schuldig aan verkeersmisdrijven (ruim 2400 in 2007). Dat komt onder meer omdat ze steeds langer mobiel blijven. Miranda van Turennout van het OM: "Het gaat dan met name om het doorrijden na een ongeval."

'Op afstand' volgen gewelds- en vermogensdelicten, respectievelijk bijna 760 en 840 in 2007. Senioren maken zich daarnaast onder meer schuldig aan vernieling, drugs- en wapendelicten

Het Openbaar Ministerie heeft onderzocht of veroudering van de hersenen kan leiden tot crimineel gedrag, maar daarvoor zijn geen aanwijzingen gevonden.

Er komt voorlopig geen apart seniorenstrafrecht. Volgens dezelfde OM-studie biedt de huidige wetgeving voldoende mogelijkheden voor justitie om bij ouderen in de strafmaat rekening te houden met lichamelijke en geestelijke beperkingen die van invloed kunnen zijn op het plegen van een misdrijf.