'31-12-2008 duurt extra lang'

De laatste dag van dit jaar zal langer duren dan de gebruikelijke 86.400 seconden. Om precies te zijn duurt 31 december dit jaar 86.401 seconden. Deze zogenaamde schrikkelseconde wordt toegevoegd, net als een schrikkeljaar, om de tijd te corrigeren. Na 23.59.59 uur komt eerst 23.59.60 uur, voordat het nieuwe jaar begint op 00.00.00.

De lengte van een jaar, zoals de mens die heeft bepaald, wijkt af van de werkelijke tijd die de aarde nodig heeft om 365 volledige omwentelingen te maken. Om dit verschil op te vangen hebben wij eens in de vier jaar 29 februari op de kalender staan. Omdat de aarde ook steeds iets langzamer gaat ronddraaien, moet er af en toe nog een correctie in de vorm van een extra seconde plaatsvinden. De schrikkelseconde wordt bij voorkeur op 30 juni of 31 december toegevoegd.

Eén seconde lijkt misschien onbelangrijk, maar voor de gecomputeriseerde handel en communicatienetwerken is het wel degelijk van belang om de exacte tijd te weten.

Eigenlijk duurt 2008 alleen in en ten westen van de GMT-zone, welke bijna gelijk is aan de atoomtijd UTC, een seconde langer. Overal ter wereld wordt de seconde op hetzelfde moment toegevoegd, waardoor in Nederland 1 januari 2009 dus 86.401 seconden telt.