'Halveren CO2-uitstoot kost 45 biljoen dollar'

De wereld moet een revolutie op het gebied van schone energie beginnen om de uitstoot van broeikasgassen in 2050 met de helft terug te dringen. Daarvoor is 45 biljoen dollar (29.000 miljard euro) nodig aan extra investeringen in de ontwikkeling van schone technologieën. Dat meldt het internationale energiebureau IEA vandaag.

Volgens het IEA moet de wereld nu actie ondernemen, anders stijgt de uitstoot van schadelijke broeikasgassen tot 2050 met 130 procent. De wereldwijde olievraag zal in die periode met 70 procent toenemen, waarschuwt IEA-directeur Nobuo Tanaka in een onderzoeksrapport. Om de doelen te bereiken, zouden volgens het IEA jaarlijks 32 nieuwe kerncentrales en 17.500 nieuwe windmolens in de wereld moeten worden gebouwd.

Om de uitstoot van schadelijke broeikasgassen te halveren en opwarming van de aarde tegen te gaan, is 45 biljoen dollar aan extra investeringen nodig, stelt het IEA. Dat komt overeen met 1,1 procent van de wereldeconomie in de periode tot 2050, aldus het bureau.