Jeugdzorg wil elk jaar 200 miljoen euro extra

Icoon BinnenlandsDe MOgroep, de koepelorganisatie van jeugdzorginstellingen, wil dat de overheid elk jaar bijna 200 miljoen euro extra uittrekt voor de jeugdzorg. De instelling heeft bekendgemaakt dat de wachtlijsten weer fors zijn toegenomen en wil daarom structureel extra geld.

Aan het begin van dit jaar waren er vierhonderd kinderen die langer dan negen weken wachtten op hulp, in oktober waren het er bijna 3900.

Volgens een prognose van de MOgroep zijn er dit jaar ruim 82.000 aanmeldingen bij Bureau Jeugdzorg, 11 procent meer dan vorig jaar. Toen was het aantal al gestegen met 25 procent ten opzichte van 2005.

De Mogroep noemt verschillende verklaringen voor de groei. Zo is het taboe om hulp te vragen aan het verdwijnen, is door aandacht van de media beter bekend dat er hulp en advies is en wil de maatschappij dat er sneller wordt ingegrepen als kinderen in de problemen zitten.

De koepelorganisatie verwacht dat de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling dit jaar ruim 18.000 onderzoeken verrichten. Dat is 30 procent meer dan in 2006, toen het aantal onderzoeken ook al fors was gestegen.

Vorig jaar ging er eenmalig al 100 miljoen euro meer naar de jeugdzorg om een wachtlijst van ongeveer 5000 kinderen weg te werken. Eind vorig jaar was die lijst bijna weggewerkt.