Stoppen met werken maakt gelukkiger

Icoon OpmerkelijkHet Algemeen Dagblad heeft onderzoek gedaan naar de gemoedstoestand van Nederlanders die stoppen met werken. Hieruit blijkt dat zes van de tien gepensioneerden gelukkiger zijn geworden sinds ze niet meer werken. Slechts een enkeling zou zich na zijn werkzame leven minder gelukkig zijn gaan voelen.

Aan het onderzoek deden ruim vijfhonderd 65-plussers en werkenden mee. Opvallend is dat de laatste groep grotendeels denkt dat met het stoppen met werken, hun levensgenot juist zal afnemen.