Een vijfde jongeren voor verbod op koran

Icoon Enqu괥Bijna een op de vijf jongeren (18 procent) vindt dat de koran moet worden verboden. Dat blijkt uit een onderzoek van het jongerenpanel van actualiteitenprogramma Een Vandaag.

Het programma deed onderzoek naar de grenzen van de vrijheid van meningsuiting. Hiervoor werden ongeveer 2000 jongeren, onder wie tweehonderd moslims, ondervraagd. Twee derde van de jongeren is voorstander van het opheffen van het verbod op het boek Mein Kampf van Hitler.

Vrijheid van meningsuiting gaat voor vrijheid van godsdienst vindt 65 procent van alle deelnemers. Moslimjongeren maken een andere keuze. Van hen kiest driekwart voor vrijheid van godsdienst. Beide groepen zijn het er in meerderheid over eens dat kritiek op de islam van personen als Ayaan Hirsi Ali en Geert Wilders bijdraagt aan radicalisering. Van alle jongeren die aan de enquÍte meededen, vindt 61 procent dit, van de moslimjongeren is dat 80 procent.

Mag je dit zeggen?
Aan de deelnemende jongeren werden gevallen voorgelegd met de vraag of je dit mag zeggen of doen. Als het om hun geloof gaat vinden de moslimjongeren dat de grens van vrijheid van meningsuiting snel bereikt is. 'De Islam is een achterlijke godsdienst', mag je volgens 83 procent van de moslimsjeugd niet zeggen, tegen 50 procent van alle ondervraagden. Mag Mohammed afgebeeld worden als hond? Voor bijna alle moslims is dit onaanvaardbaar (93 procent) tegenover tweederde (68 procent) van alle deelnemende jongeren. Ook de uitspraak 'Vrouwen zijn ondergeschikt aan mannen' mag volgens driekwart (77 procent) van de moslimjeugd niet gedaan worden. Bij alle respondenten is dat 60 procent.

Homoseksualiteit een ziekte noemen stuit op minder bezwaren bij moslims: 49 procent vindt dat je dat niet mag zeggen, tegenover 63 procent van de totale groep.Mag van 18% jongeren verboden worden


Onaanvaardbaar, meent 93% moslimjongeren

Met dank aan Pauline voor de submit.
Submitter:  Bron: ANP / Eenvandaag