WRR: Vermijd het woord allochtoon

Icoon PolitiekDe Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) vindt niet alleen dat dubbele paspoorten moeten worden behouden, zoals gisteren werd gemeld, maar ook dat het woord allochtoon zo min mogelijk moet worden gebruikt. Dat blijkt uit het WRR-rapport 'Identificatie met Nederland', dat maandag aan de regering wordt aangeboden.

Opmerkelijk is dat het woord allochtoon door de WRR zelf werd geÔntroduceerd in 1989. In 1971 werd het overigens al voor het eerst gebruikt als vervanger van het woord immigrant of gastarbeider. Maar nu is het woord ''niet neutraal meer'', stelt de Raad. Het gebruik van de termen 'allochtoon-autochtoon' is naar de mening van het adviesorgaan vaak contraproductief. ''Identificatie van personen moet worden afgestemd op de context. Het is vaak relevanter als overheid, media en wetenschap melden dat iemand bijvoorbeeld trambestuurder of advocaat is, dan dat zijn ouders in Marokko zijn geboren.''

Onderwijs
De Raad vindt ook dat basisscholen de wettelijke opdracht moeten krijgen een ''verbinding'' te leggen tussen bevolkingsgroepen. Vrijheid van onderwijs moet onverkort blijven gelden, vindt het adviesorgaan, maar dat mag geen reden zijn om experimenten met gemengde scholen te belemmeren. Feitelijk vindt de WRR dat onwillige 'blanke-witte' basisscholen via de wet een halt toegeroepen moet kunnen worden.

Verder meent de Raad dat niet alleen nieuwkomers zich moeten aanpassen aan de normen van Nederland, maar ook dat Nederlanders bereid moeten zijn hun normen aan te passen aan die van nieuwkomers. Bijvoorbeeld op het terrein van religie en seksualiteit. Zo is de tolerantie voor de islam te laag en zijn vraagtekens bij de seksualisering van onze samenleving gerechtvaardigd.

Bashen
Vorig jaar zorgde een rapport van de WRR, waarin stond dat Nederlandse politici moesten stoppen de islam te bashen, voor veel ophef. Erkend moest worden dat de islam wel degelijk een rol kan spelen bij het realiseren van democratie en mensenrechten. Toenmalig CDA-fractieleider Maxime Verhagen, de huidige minister van Buitenlandse zaken, werd beschuldigd van stemmingmakerij in het debat over islam en de sharia.

Verhagen reageerde indertijd geÔrriteerd en sprak van ''studeerkamerpolitiek''. Geert Wilders noemde het rapport uit 2006 ''de taal der dwazen''.