PvdA: Aanpak topinkomens net begonnen

De miljoenennota die het kabinet volgende week presenteert, is slechts een voorproefje van de maatregelen die de PvdA wil nemen om excessieve salarissen tegen te gaan. Dat heeft fractievoorzitter Jacques Tichelaar vandaag gezegd op een landelijke bijeenkomst van de partij.

''In elke volgende miljoenennota zullen we de topinkomens nog harder aanpakken dan nu'', zegt Tichelaar. Volgens hem heeft de PvdA ervoor gezorgd dat op Prinsjesdag stevige maatregelen tegen de topinkomens zullen worden genomen.

Tichelaar verwijst naar maatregelen die bezitters van zeer dure huizen treffen en hoge pensioenpremies beteugelen. Eerder lekte al uit dat het eigenwoningforfait voor huizen van meer dan 1 miljoen euro omhoog gaat. Ook verdwijnt het plafond van 1,6 miljoen euro. Verder worden pensioenpremies boven een inkomen van 185.000 euro per jaar niet meer aftrekbaar.

De PvdA-fractievoorzitter stelt aan de andere kant dat alleen zijn partij zich sterk heeft gemaakt voor het behoud van de koopkracht volgend jaar. Doelend op het CDA en de ChristenUnie zegt hij: ''Andere partijen waren bereid om de koopkracht te laten dalen.''