Politici Amsterdam gaven zichzelf subsidie

Icoon PolitiekVolgens de Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam hebben zeven politici uit stadsdeel Zuidoost een dubbele pet op gehad bij het toekennen van subsidies en maakten ze zich zo schuldig aan belangenverstrengeling. Ze werkten voor instellingen die van het stadsdeel subsidie kregen. Soms vroegen ze de subsidie zelf aan. Vrijwel alle politici zijn lid van de PvdA.

De Rekenkamer deed onderzoek naar de periode 2004-2006 naar aanleiding van publicaties in de Volkskrant over de dubbele petten. Tweederde van de gesubsidieerde instellingen in het stadsdeel voldoet volgens het onderzoek niet aan de subsidievoorwaarden. Van de 20 deelraadsleden met nevenfuncties bij gesubsidieerde instellingen hebben 14 zich niet gehouden aan de eigen gedragscode voor integer handelen.

De subsidieverlening in Zuidoost is volgens de Rekenkamer wel verbeterd maar op ''essentiële onderdelen'' zijn er nog steeds tekortkomingen. Het gemeentelijk Bureau Integriteit presenteerde vandaag ook een rapport over de subsidiestroom in Zuidoost. Uit de risicoanalyse blijkt dat er in het stadsdeel nauwelijks wordt nagedacht over het verstrekken van subsidies.

De fractievoorzitter van de PvdA in Amsterdam-Zuidoost, Lourens Burgers, liet op RTV Noord-Holland weten dat geen van zijn fractiegenoten hoeft af te treden ondanks dat vijf van degenen die zich aan belangenverstrengeling schuldig maakten, lid zijn van zijn fractie. Mogelijk moeten zij wel hun nevenfuncties opgeven.

-
Het complete rapport is terug te vinden op de site van de Rekenkamer.