IMF: Kabinet moet hervormingen doorvoeren

Icoon Economie De Nederlandse economie staat er volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) momenteel goed voor. Het IMF raadt het kabinet daarom aan de gunstige economische ontwikkelingen te benutten om een aantal noodzakelijke hervormingen door te voeren. Hierbij kan gedacht worden aan een WW-uitkering gedurende een kortere periode, beperking van de hypotheekrenteaftrek en verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar.

Het IMF constateert dat ons land zich verder moet voorbereiden op de toenemende kosten die de vergrijzing de komende jaren met zich meebrengt. De hypotheekrenteaftrek en de pensioenleeftijd zouden langzaam afgebouwd moeten worden. In Zweden is de hypotheekrenteaftrek al afgebouwd en in Duitsland is onlangs besloten dat de pensioenleeftijd verhoogd wordt naar 67 jaar. De onderzoekers adviseren het kabinet ook om een begrotingsoverschot na te streven dat hoger is dan één procent. Het rapport is tot stand gekomen op basis van gesprekken met onder andere ministers, ambtenaren, banken en toezichthouders.

Het kabinet lijkt echter niet van plan te zijn om deze hervormingen door te voeren. Het rapport komt net te laat voor het nieuwe kabinet. Het regeerakkoord ligt immers al op tafel en geen van deze plannen staan in de planning. Het CDA wilde niet morrelen aan de hypotheekrenteaftrek en de AOW. Alle coalitiepartijen waren tegen het verhogen van de pensioenleeftijd. Bovendien heeft het kabinet besloten een begrotingsoverschot van één procent na te streven, terwijl het IMF meer adviseert.