Steve Jobs wil schoolboeken afschaffen

Steve Jobs, mede-oprichter van Apple, meent dat schoolboeken hun langste tijd hebben gehad. Jobs ziet in plaats van al die zware boeken liever een Wiki-achtig systeem dat constant kan worden geŁpdatet. Ook denkt hij dat digitale schoolboeken veel actueler en uitgebreider kunnen zijn dan de huidige lesmethoden. "Daarnaast denk ik dat een aantal van de grootste denkers van het land hieraan willen bijdragen.", aldus Jobs.

In een toesprak trok hij tevens fel van leer tegen de lerarenvakbonden in de Verenigde Staten. De slechte kwaliteit op openbare scholen in Amerika zou voornamelijk aan hen zijn toe te schrijven. "Technologie zal de kwaliteit op de scholen nooit kunnen verbeteren zolang schooldirecteuren geen slechte leraren kunnen ontslaan.", zo sprak Jobs. In de VS krijgen docenten automatisch een aanstelling voor het leven, ongeacht of ze hun werk nu goed doen of niet.


Met dank aan pberends voor de submit.