Doden door extreem strenge winter in Bangladesh

Icoon RampUitzonderlijke koude in het noorden van Bangladesh heeft vooral onder kinderen en ouderen veel slachtoffers gemaakt. De autoriteiten berichtten zondag dat bijna honderd mensen zijn bezweken door de kou.

Het gaat volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken in Dhaka voornamelijk om bewoners van de regio's Dinajpur en Rangpour in het uiterste noordwesten van het land.

Die liggen globaal slechts tweehonderd kilometer van de voet van de bergen van de Himalaya. Het is in Bangladesh de koudste winter in lange tijd.