Fietsen niets voor allochtonen

Icoon VervoerAllochtonen houden over het algemeen veel minder van fietsen dan autochtonen. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Daarentegen gebruiken ze massaal het openbaar vervoer, hoewel ze in totaal gemiddeld minder afstand afleggen dan autochtonen.

Van de Nederlandse autochtonen heeft zo ongeveer iedereen (97 procent) een fiets. Bij Turken en Marokkanen is dat percentage veel lager: maar liefst driekwart moet het zonder stellen. Het SCP vermoedt dat de reden hiervoor is dat de fiets een lage status heeft binnen de Turkse en de Marokkaanse cultuur. Daarnaast zou het feit dat ze niet gewend zijn aan fietsen ook een rol spelen.

Het openbaar vervoer is vooral bij Surinamers en Antillianen populair. Een kwart van de reizen die zij maken, gaat met het ov. Bij autochtonen ligt dit onder de tien procent.

Ook het autobezit toont grote verschillen tussen de verschillende etnische groepen in Nederland. Van de autochtone huishoudens heeft 85 procent een auto, tegenover 66 procent bij mensen van Surinaamse afkomst, 54 procent bij Antillianen, 68 procent bij Marokkanen en 76 procent bij Turken.

Het onderzoek is gebaseerd op cijfers van een en twee jaar geleden. Alleen de vijftig grootste steden in Nederland zijn bekeken.