Zorg Rotterdam is keihard voor illegalen

MedischIllegalen die in de regio Rijnmond naar een ziekenhuis gaan, worden alleen geholpen als ze in acuut levensgevaar verkeren of een besmettelijke ziekte hebben; dat laatste omdat ze anders andere mensen kunnen besmetten. Van de 25 patiŽnten zonder zorgverzekering die twee Rotterdamse straatartsen de afgelopen maanden doorverwezen naar een ziekenhuis, kwamen er 23 onverrichter zake terug.

Een man met een gebroken voet, een jongen met geelzucht, een kindje met ernstige allergie en een man die langzaam blind wordt door lenstroebeling, allen werden niet geholpen. Plaatsvervangend voorzitter Hans van Dijk van de Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen zou het graag anders zien, maar beleid is beleid.

Van Dijk: ''De veroorzaker van het probleem is de politiek, die moeten het maar oplossen. Wij krijgen de bal toegespeeld voor de gevolgen van de in Den Haag vastgestelde zorgverzekering.'' Volgens hem moet minister Hoogervorst van Volksgezondheid maar vertellen hoe het verder moet.

De straatartsen zeggen dat er in Amsterdam minder streng wordt gehandeld door ziekenhuizen. Hoogervorst heeft al wel de Inspectie voor de Volksgezondheid gevraagd om te bekijken of de ziekenhuizen in het Rijnmondgebied niet te rigide handelen: ''Mensen die echt zorg nodig hebben, worden geholpen'', aldus het ministerie. De vraag is echter wat noodzakelijke zorg is. Dat bepaalt namelijk niet de minister maar de dienstdoende arts.