Weigeren handweigeraar discriminatie

Icoon OnderwijsDe Commissie Gelijke Behandeling (CGB) heeft het Utrechtse ROC (school voor beroepsonderwijs) op de vingers getikt die weigerde een islamitische vrouw toe te laten tot de opleiding voor onderwijsassistent, omdat zij mannen geen hand wil geven. Dat is volgens de CGB een vorm van discriminatie.

De vrouw had bij haar aanmelding laten weten dat haar geloof handenschudden met mannen niet toestaat. De school vond daarop dat zij niet geschikt was voor het onderwijs omdat een hand geven soms noodzakelijk is voor het onderwijs. ''Kennis van de Nederlandse fatsoennormen is onderdeel van het onderwijs'', stelde de school.

Volgens de CGB discrimineert de school: ''Door uit te gaan van de normen en waarden van een meerderheid wordt een vrouw uit een minderheidsgroep uitgesloten. Bovendien zijn er ook genoeg andere manieren om mannen te begroeten. Daar komt nog eens bij dat een onderwijsassistent niet zo vaak een hand hoeft te geven'', aldus de commissie.

Uitspraak CGB.

Een uitspraak van de CGB is niet juridisch bindend, alleen een uitspraak van een rechter is dat. Wel wordt een uitspraak van de CGB als zwaarwegend advies gezien.