Minima Nijmegen krijgen gratis koelkast

Huishoudens in Nijmegen die al langer dan drie jaar moeten leven van een sociaal minimuminkomen, krijgen een gratis koelkast of wasmachine. Deze gift is een onderdeel van de bijzondere bijstand.

De gemeente heeft liever niet dat minima een lening afsluiten om duurzame goederen aan te kunnen schaffen. De ervaring leert, dat veel mensen de lening niet kunnen afbetalen. Ook blijft de koopkracht van de minima de laatste jaren dalen.

De aanvragen voor de gift zullen zorgvuldig bekeken worden. Iemand die zich in het verleden schuldig heeft gemaakt aan fraude, financieel onverantwoord heeft gehandeld of vermogen achter de hand heeft, heeft geen recht op de gift of kan deze alsnog in de vorm van een lening ontvangen. De gemeente heeft 400.000 euro uitgetrokken voor de actie.