'Internet-televisie is televisie-omroep'

Bedrijven die het publiek via internet tegen betaling niet-individuele video's op verzoek aanbieden, moeten als tv-omroep worden aangemerkt. Dat heeft het Europese Hof van Justitie bepaald. Het bedrijf Mediakabel BV was eerder naar het Nederlandse Commissariaat voor de Media gegaan om aan te vechten dat het een omroep is. Zij oordeelde al dat Mediakabel er toch aan moest geloven. Hierop legde het bedrijf de kwestie voor aan de Raad van State die het dossier weer doorschoof naar het Europese Hof.

Mediakabel vindt dat het een interactieve dienst is en derhalve niet aan de Europese regels hoeft te voldoen die gelden voor omroepen. Regels voor Europese omroepen zijn dat vijftig procent van de uitgezonden tv-programma's van Europese makelij moet zijn en dat tien procent van de programma's gekocht moet worden van onafhankelijke Europese producenten.

Mediakabel biedt haar abonnees de 'Mr. Zap'-dienst aan, die het mogelijk maakt dat de abonnee met behulp van een decoderingsapparaat en een smartcard televisieprogramma's ontvangt. Daarnaast biedt Mediakabel 'Filmtime' aan waarmee tegen betaling films kunnen worden opgevraagd. Vanwege deze laatste dienst is Mediakabel een televisie-omroep, volgens het Commissariaat voor de Media.

"Het Hof merkt op dat een dienst onder het begrip 'televisieomroepen' in de zin van de Europese richtlijn valt, wanneer hij bestaat in het oorspronkelijke uitzenden van televisieprogramma's die zijn bestemd voor ontvangst door het publiek, dat wil zeggen een onbepaald aantal potentiŽle televisiekijkers, aan wie tegelijkertijd dezelfde beelden worden doorgegeven. De techniek waarmee de beelden worden doorgegeven, is voor deze beoordeling niet doorslaggevend", zo zegt het Hof. 'Filmtime' is dus wel een omroep. "Het doorslaggevende criterium voor dit begrip is het uitzenden van 'voor ontvangst door het publiek bestemde' televisieprogramma's."