Bolkestein achteraf tegen invoering Euro

makker en scannerrob hadden ons via de nieuws-submit te melden:

Voormalig Eurocommissaris Interne Markt Frits Bolkestein zou als hij wist wat hij nu wist, zijn partij de VVD nooit hebben geadviseerd om voor de euro te stemmen. De oud VVD-leider doelt op het stabiliteitspact dat niet gehandhaafd wordt.

In dat stabiliteitspact werd afgesproken dat de 12 euro-landen hun begrotingstekorten niet hoger zouden laten oplopen dan 3% van het bruto binnenlands product. Frankrijk en Duitsland haalden dat niet, maar dat had geen gevolgen. De regeling is onlangs ook nog eens versoepeld. ''Als ik toen geweten had wat ik nu weet, had ik mijn partij niet geadviseerd om voor die muntunie te stemmen'', zo zei de VVD-prominent woensdagavond in het tv-programma NOVA.

Bolkestein verzette zich vorig jaar tevergeefs heftig tegen het besluit van de Europese Commissie om af te zien van sancties tegen Frankrijk en Duitsland. Toch vormt het punt van het stabiliteitspact voor hem géén reden om tegen de Europese grondwet te stemmen. Bolkestein blijft een voorstander van die wet.


Achteraf spijt van de euro.