Mogelijk verbod op Lonsdale in Uden

LonsdaleHet college van B&W van de gemeente Uden overweegt een verbod in te voeren op het dragen van Lonsdale-kleding. Het is één van de maatregelen die het gemeentebestuur in de strijd wil gooien om de gemoederen in Uden tot rust te brengen. Oók wordt overwogen een absoluut verbod op het gebruik van alcohol in openbare ruimten in te stellen.

Uden is op scherp gezet na de tweede brandstichting in de islamitische Bedir basisschool. Volgens velen bestaan er in de plaats tussen autochtone en Turkse jongeren grote spanningen. Uit een gisteren gepubliceerd artikel in het Brabant Dagblad blijkt dat op straat Udense tieners gewag maken van de rivaliteit tussen vooral Turkse jongeren en de zogeheten Lonsdale- jeugd, immer gestoken in de kleding waarmee ze hun nationalisme willen uitdragen. ''Op het schoolplein van het Udens College, de enige middelbare school van het dorp, is de groepsvorming ook te zien: dáár staan de Turken, dáár de Lonsdale-jongeren en weer in een ander hoekje de rest. Gemengde groepjes zijn er ook, maar ze vormen een minderheid. Het is onzin om te veronderstellen dat de groepjes elke dag met elkaar op de vuist gaan, maar van een harmonieus samenzijn is op het schoolplein geen sprake'', zo viel onder meer gisteren in de krant te lezen.

De gemeente gaat binnenkort met alle betrokkenen overleggen over te nemen maatregelen. Wat betreft het verbod op Lonsdalekleding zal het waarschijnlijk alleen binnen het onderwijs gelden. Om het ook buiten op straat te verbieden zal juridisch een moeilijk verhaal worden, zo weet ook wethouder M. Bakermans.

Gesprek
Volgende week zal in ieder geval een gesprek worden geregeld met een groep risicojongeren. Wethouder Bakermans: ''Om ze duidelijk te maken wat wel en wat niet kan. En om aan te geven wat wij vinden van hun gedachtengoed''.

De belaagde Bedirschool werd gisteren bezocht door de Udense burgemeester J. Kersten. Ook belde premier Balkenende met de schoolleiding. Verder zegde een bakker toe dat hij vlaaien zal gaan uitdelen aan de kinderen op de school.