Kamerleden eisen sancties tegen Tonino

HeinsPim had ons via de nieuws-submit te melden:

Tweede Kamerleden Joost Eerdmans van de LPF en VVD-er Ruud Luchtenveld hebben minister Donner van justitie tijdens het spoeddebat gisteren als nog gevraagd om sancties te nemen tegen officier van justitie Joost Tonino. Donner had bij aanvang van het debat aangegeven geen sancties te zullen treffen, omdat dit volgens hem "...een welliswaar onvergeeflijke fout is, maar wel ťťn die niet zal worden herhaald".

De officier van justitie zette zijn laptopcomputer bij het grof vuil, omdat hij meende dat deze defect was, waarna deze door een taxichauffeur werd gevonden en via hem bij misdaadverslaggever Peter R. de Vries belandde. Deze heeft hierover gisteren uitgebreid verslag gedaan in z'n televisieprogramma op SBS6.

Donner gaf toe dat de laptop in feite door het Openbaar Ministerie (OM) fysiek met hamerslagen had moeten worden vernietigd. Het openbaar maken van vertrouwelijke informatie is feitelijk ook wel aan te merken als strafbaar feit, maar omdat er geen staatsgeheimen of informatie over nog lopende strafzaken in de computer zaten, wordt Tonino niet vervolgd.

Eerdmans vroeg de minister welke beveiligingsmaatregelen er nu genomen zijn en of er geen protocollen zijn die eventueel moeten worden aangescherpt. Hierbij trok hij ook de vergelijking naar de zaak rond de inbraak thuis bij officier van justitie Jo Valente, in 1994, waarna de woningen van medewerkers van het OM werden beveiligd. Ook vroeg hij om de verzekering dat de laptop weer in handen komt bij het OM. Peter R. de Vries had gisteren nog gezegd zich te beraden of hij de laptop zou terug geven, maar heeft inmiddels al via de media te kennen gegeven daar niet langer moeilijk over te doen.