Hoogleraar: NR niet extreem-rechts, wel radicaal

De Amsterdamse hoogleraar politicologie Jos de Beus heeft op verzoek van het Rotterdams Dagblad uiteengezet of de politieke beweging Nieuw Rechts van voorman Michiel Smit nu wel of niet het predikaat extreem-rechts verdient. De Beus had eerder gezegd de partij niet extreem te vinden, en sindsdien schermt Nieuw Rechts daarmee tegen een ieder die de partij wel als extreem-rechts afschildert, zoals bijvoorbeeld het Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie (LBR) doet.

Volgens De Beus wordt Nieuw Rechts door allerlei respectabele tegenstanders (zoals Leefbaar Rotterdam en jongerenorganisaties van linkse partijen) maar ook door dubieuze tegenstanders (antifascisten als Kafka, Internationale Socialisten) bestempeld als onfatsoenlijk en antidemocratisch.

De hoogleraar stelt dat een partij extremistisch alias antidemocratisch is indien zij de volgende kenmerken heeft:
- men probeert politieke tegenstanders met geweld te bestrijden (of om met intimidatie en verheerlijking van geweld aan de macht te komen)
- men voert in de regering een beleid van geweld tegen minderheden
- men voert een politiek van provocatie (belediging, bedreiging, uiting van haat) met als doel de democratische vrede en redelijkheid te vervangen door een sfeer van agressiviteit, vijandigheid en ordeloosheid.

Om te weten te komen of een politiek genootschap extreem is, kijken politicologen naar partijprogramma's, uitspraken van leiders, coalities, netwerken, toogdagen, achtergronden van kaderleden en loyale kiezers, en indien van toepassing uitgevoerd beleid.

Radicaal
De Beus komt dan tot de conclusie dat Nieuw Rechts wel radicaal is, maar niet extreem. De radicaliteit blijkt onder meer uit de vele dwangmiddelen die de partij wil toepassen: de doodstraf herstellen, de mannelijke gezinsverlaters (footloose fathers) bestraffen, gezonde uitkeringsgerechtigden verplichten tot werk, veroordeelde misdadigers het Nederlanderschap ontnemen en naar Polen zenden, verslaafden verplicht laten afkicken onder narcose, gangsterrap verbieden, en een heel streng vreemdelingenbeleid voeren: de Nederlandse grens sluiten voor zowel economische immigranten als asielzoekers, de gezinshereniging van huidige immigranten stoppen, asielzoekers voorzien van electronische enkelbandjes, en de gastarbeidersgeneratie laten vertrekken met een premie.

Dit zijn, zo zegt De Beus, radicale denkbeelden die passen in het huidige tijdsgewricht van verrechtsing. Ook is duidelijk dat Nieuw Rechts een afkeer heeft van de islam.

Conclusie
De Beus komt tot de slotconclusie dat Nieuw Rechts een radicale en tot dusverre sectarische beweging is van conservatisme met enkele extreme plannen. Of de partij de extreme kant optrekt, of inschikkelijker wordt, zoals vaak gebeurt wanneer partijen moeten samenwerken, kan pas blijken als de beweging iets voor gaat stellen of plannen moet concretiseren.

De hoogleraar baseerde zich op de officiële standpunten van Nieuw Rechts, het Europese programma, de verslaggeving van het Rotterdams Dagblad sinds 2002 en een artikel in HP/De Tijd van 11 Juni jongstleden. Hij heeft allerlei internetdiscussies omtrent Nieuw Rechts niet meegenomen.

-
Het gehele artikel uit het RD.