IsraŽlisch leger hergroepeert in Gazastrook

Nyrem had ons via de nieuws-submit te melden:

IsraŽl zet het offensief in de Gazastrook voort. Vandaag hebben legereenheden zich gehergroepeerd in het zuiden van de Gazastrook. Zo'n honderd tanks en veel soldaten hebben zich buiten de wijken Tal al-Sultan en Brasil opgesteld. De afgelopen dagen trokken ze door deze wijken, waarbij meer dan 40 Palestijnen de dood vonden, onder wie veel kinderen.

Palestijnse zegslieden en IsraŽlische legerwoordvoerders geven verschillende getallen door over het aantal woningen dat het leger doelgericht heeft vernietigd. Talrijke panden en winkels zijn aan de voorkant uiteengereten door tanks. De bestrating is omgewoeld en olijfboomgaarden zijn opzettelijk verwoest. De VN schatten dat het recente optreden van het IsraŽlische leger zeker 1.600 Palestijnen dakloos heeft gemaakt.

Bertrand Ramcharan, de interim-Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, heeft IsraŽl opgeroepen het internationaal recht te respecteren. Er moet een einde worden gemaakt aan het buitensporige gebruik van geweld in de dichtbevolkte Gazastrook. Ramcharan wees er op dat het op grote schaal verwoesten van eigendommen van burgers - als vorm van collectieve bestraffing - een flagrante schending van het internationaal recht is.

Gisteren nam de Veiligheidsraad een anti-IsraŽlische resolutie aan. De raad veroordeelde het bloedige optreden en verbood de verdere sloop van huizen in Rafah met 14 stemmen vůůr en een onthouding van de Verenigde Staten. Dat laatste was opmerkelijk daar de VS normaal gesproken hun veto uitspreken als er een anti-IsraŽl resolutie wordt ingediend.