'Christendom moet strijd aangaan met Islam fundamentalisme'

ScrambelD en Jirikis hadden ons via de nieuws-submit te melden:

Religie gaat ook over macht en niet alleen over gevoelens en opvattingen. Een nieuwe godsdienstoorlog is volgens theoloog Matthias Smalbrugge niet te voorkomen. Volgens de theoloog komt het tot een oorlog tussen het christendom en het islamitisch fundamentalisme.

In Trouw zegt Smalbrugge dat het gevaar niet wordt gezien in het christelijke westen. Hij trekt een vergelijking met de naÔviteit van Marie Antoinette in de periode vlak voor de Franse Revolutie.

Verder zegt Smalbrugge dat het protestantisme haar historische rol vervuld heeft en terug moet naar de moederkerk. De verdeeldheid binnen de christelijke kerk moet worden overwonnen. Want, volgens Smalbrugge, moet 'het christendom de strijd aangaan om zijn identiteit te verdedigen'. Deze identiteit bestaat uit 'permanente zelfkritiek en confrontatie met de veranderende cultuur en tijdgeest'.

Wanneer een godsdienst een confrontatie als deze niet aangaat, zoals het islamitisch fundamentalisme, moet door een cultuur geen ruimte worden gegund. Smallbrugge meent dat 'grondwetsartikelen niet bedoeld zijn om een voedingsbodem voor extremisme vrij spel te laten'. "De Terreur hoeft niet terug te komen", zegt hij in de krant.