"Wijzen uit het Oosten mogelijk vrouwen"

brainster had ons via de newssubmit het volgende te melden:

De Anglicaanse kerk is van mening dat het mogelijk is dat er vrouwen bij de drie wijzen uit het oosten kunnen zijn geweest. De drie wijzen bezochten Jozef en Maria in Bethlehem, enige tijd na de geboorte van Jezus.

Men is er altijd vanuit gegaan dat het mannen betrof, maar volgens de Anglicaanse kerk staat er in de Bijbel nergens dat het om mannen gaat, ook wordt het precieze aantal wijzen niet gemeld. Er wordt zelfs niet eens gemeld dat de bezoekers wijs waren. De kerk heeft daarom besloten in haar nieuwe gebedenboeken de term 'the three wise men' te vervangen door 'magi', een Griekse term om de gevers van het goud, wierook en mirre aan te duiden.

Het enige wat zeker is, is dat de 'magi' uit het Perzische rijk kwamen. Het is onwaarschijnlijk dat vrouwen dit rijk vertegenwoordigden, maar de kerk sluit de mogelijkheid niet uit. Eén of twee van de wijzen zouden, mogelijk zelfs gesluierde, vrouwen kunnen zijn geweest.