Vogelgriep niet gemuteerd

Anne de Raad had ons via de e-mail het volgende te melden:

Volgens de WHO (Wereld Gezondheidsorganisatie) heeft onderzoek in het viraal overheidslaboratorium in Hong Kong uitgewezen dat de twee Vietnamese zussen die vorige week zijn overleden, niet geÔnfecteerd waren met een gemuteerde versie van de vogelgriep, maar door het originele virus. Door deze conclusie is nu duidelijk dat een besmetting van mens-op-mens niet mogelijk is. De twee vrouwen moeten daarom het virus hebben opgelopen door in contact te komen met geÔnfecteerd pluimvee of hun mest.

Vorige week was er grote paniek over deze sterfgevallen, omdat eerder hun broer was overleden en er geen bewijs was voor de besmetting door pluimvee. Doordat de samenstelling van het virus nagenoeg identiek is aan het traditionele vogelvirus en er in de omgeving van de twee zussen geen verdere besmettingen zijn aangetroffen, kunnen de onderzoekers met zekerheid zeggen dat het virus niet gemuteerd is naar een menselijke versie van de griep.