'Jezus Christus' is geboren

In OekraÔne hebben twee ouders hun zoontje de naam Jezus Christus Vladimrovich meegegeven. Het jongetje werd een jaar geleden geboren en inmiddels hebben diverse instanties en personen geprobeerd de ouders ertoe te bewegen de naam van hun kind te veranderen.

Onder andere het ministerie van justitie en de lokale autoriteiten van de huwelijksregistratie zijn van mening dat het ventje beter een andere naam kan krijgen. De ouders hebben echter onderstreept dat ze de naam niet willen wijzigen. Volgens de wetgeving van OekraÔne zijn ouders geheel vrij in de keuze van een naam voor hun kind.