Meerokers ondervinden slechts 'hinder'

Tabaksfabrikant BAT, British American Tabacco, producent van ongeveer 80 merken sigaretten, beweert dat meeroken niet tot sterfte leidt. BAT is het niet eens met de conclusies van het onderzoek van de gezondheidsraad over meeroken. "De raad heeft slechts een advies uitgebracht en geen eigen onderzoek gedaan. Recente onderzoeken waaruit blijkt dat meeroken minder schadelijk is, zijn niet meegenomen.", aldus woordvoerder C. van Hasselt van BAT-Nederland.

Jaarlijks zouden duizenden niet-rokers sterven aan de gevolgen van meeroken. Daarnaast zou meeroken de oorzaak zijn van jaarlijks tienduizenden luchtwegaandoeningen bij kinderen. De Gezondheidsraad vertaalde een onderzoek van het buitenland naar de Nederlandse omstandigheden.

Woensdag is een debat in de Tweede Kamer over het invoeren van een rookvrije werkplek. De Keuringsdienst van waren verklaarde dat veel kleine bedrijven, de bouwsector en vervoer op ťťn januari 2004 nog niet aan de aangepaste tabakswet zullen voldoen. Het advies over meeroken verdeelde de Tweede Kamer. "Niks nieuws", volgens CDA'er Buijs, oud huisarts. Hij is van mening dat de discussie oorzaak is van een 'volslagen opgeklopte hype'.

Het onderzoek zou volgens Philip Morris, sigarettenfabrikant, 'voldoende rechtvaardiging vormen voor maatregelen tegen roken in openbare ruimten'. "Het is goed dat mensen zich bewust zijn van de risico's." "Wij bestrijden niet dat meeroken last of hinder kan bezorgen. Rokers moeten kinderen vrijwaren van contact met tabaksrook. Maar voor ons is niet bewezen dat de aandoeningen waarover de raad spreekt, direct met meeroken zijn verbonden."

Amsterdamse longarts Paul van Spiegel, lid van de adviescommissie van de Gezondheidsraad, was niet verbaasd over het standpunt van BAT. "Het is het bekende riedeltje van de industrie. Zo probeert men de discussie te laten voortbestaan. De fabrikant sluit de ogen voor de realiteit. Ik heb ze in mijn eigen praktijk gezien, de Turkse en Marokkaanse vrouwen die niet rookten maar wel longkanker kregen, omdat ze decennia lang samenleefden met een rokende partner in kleine woningen. Ik behandel een Turks gezin waarvan de vader op 42-jarige leeftijd longkanker kreeg en overleed en waarvan de moeder en haar zes kinderen luchtwegaandoeningen hebben. Ik ben soms bang dat ook die kinderen longkanker krijgen."