Krantenbezorger verzon ontvoering

Tass had ons via de newssubmit het volgende herschreven bericht te melden:

De achttien jarige krantenbezorger uit Gouda die twee weken geleden zou zijn ontvoerd, heeft toegegeven de ontvoering te hebben verzonnen. In zijn verklaring destijds staat dat de jongen door twee mannen werd ontvoerd. Later op die dag dook hij op in Roosendaal.

"Persoonlijke omstandigheden" zouden de reden voor het verzinnen van de ontvoering zijn. Er is proces-verbaal opgemaakt wegens het doen van een valse aangifte en de politie gaat kijken of ze de kosten van het onderzoek op de jongen kunnen gaan verhalen.