Meer aandacht voor eerwraak bepleit

In Nederland worden jaarlijks naar schatting 20 vrouwen (meest Turks of Marokkaans) uit eerwraak vermoord, zo meldt de Telegraaf. De slachtoffers worden moedwillig uit de weg geruimd omdat ze de familie-eer volgens de daders hebben geschonden. Dat kan doordat ze bijvoorbeeld de maagdelijkheid voor het huwelijk hebben opgegeven of doordat ze een buitenechtelijke verhouding aan zijn gegaan.

De schatting van 20 moorden door eerwraak is een voorzichtige, zo beaamt beleidsmaker Sezai Aydogan, die voor de stichting TransAct in Utrecht onderzoek naar eerwraak deed. Justitie in Nederland houdt namelijk geen aparte registratie bij van eerwraak, en de Dikke Van Dale kent het woord niet eens, omdat het een relatief nieuw begrip is in Nederland. TransAct wil dat justitie juist wťl een registratie van eerwraak aanlegt, om meer inzicht in het verschijnsel te kunnen krijgen.

TransAct acht het van groot belang dat de voorlichting over eerwraak wordt uitgebreid. Zo moet duidelijk worden dat de Nederlandse wet geen onderscheid tussen een 'gewone' moord en eerwraak maakt. De culturele achtergrond van een dader speelt gťťn enkele rol bij de straf die wordt opgelegd.

Vrouwenopvang

In de vrouwenopvang zijn allochtone vrouwen veruit oververtegenwoordigd. Maar liefst 60% van de opgevangen vrouwen is van allochtone komaf, terwijl het aantal niet-westerse allochtonen in Nederland zo'n 10% bedraagt. Het is volgens TransAct zeker dat veel van hen worden bedreigd door een familielid, of soms door meerdere personen uit de gemeenschap, vanwege schending van de familie-eer.

TransAct wil dat mishandelde allochtone vrouwen met een voorlopige verblijfsvergunning, een zelfstandige verblijfsstatus krijgen. Zo kunnen ze beter aan het geweld van de huwelijkspartner ontsnappen

Nu krijgt deze groep pas een zelfstandige verblijfsvergunning als het huwelijk ten minste drie jaar heeft geduurd. Onlangs heeft de Kamer overigens al een motie van PvdA-Kamerlid Adelmund aangenomen die mogelijk moet maken dat mishandelde vrouwen sneller een zelfstandige verblijfsstatus krijgen. Minister Verdonk (Integratie) heeft al laten weten dat zij de motie in principe wil uitvoeren.

Minister Hoogervorst van Volksgezondheid heeft onlangs in antwoord op Kamervragen laten weten dat er geen exacte gegevens over het verband tussen cultuur en geloof enerzijds en geweld tegen allochtone vrouwen anderzijds bekend zijn. De vragen waren afkomstig van de VVD-Kamerleden Griffith en Hirsi Ali, die zich zorgen maken over de veiligheid in Blijf-van-mijn-lijfhuizen.