CDA wil alle vingerafdrukken vastleggen

Norush had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Het CDA is er niet op tegen dat op den duur de vingerafdrukken van alle Nederlanders worden vastgelegd in een databank ten behoeve van de politie.

Alsdus Tweede-kamerlid Wijn van deze partij. Hij heeft dit dinsdag naar voren gebracht in een Kamerdebat over de vraag of de vingerafdrukken van asielzoekers mogen worden opgeslagen voor politieonderzoek.

Volgens de wet mag dit niet, en de PVDA wil daar om die reden daar een einde aan maken. Het CDA ziet er de voordelen van in, omdat volgens haar op die wijze de politie meer delicten kan oplossen

Wijn vindt de opslag van vingerafdrukken nauwelijks een inbreuk op de privacy. "De afdruk zegt immers niets over iemands medische of financiële situatie of iemands gedrag", stelt Wijn.