Slimme meters blijken minder 'slim': Soms tot drie keer hoger stroomverbruik

Moderne 'slimme' energiemeters geven geregeld meer verbruik aan dan ze zouden moeten. Bij piekstromen kunnen sommige elektriciteitsmeters wel twee tot drie keer zoveel verbruik aangeven, bij een laag gasverbruik kan de meter wel 30 procent meer aangeven. Meer hierover bij Tubantia (P).

Aanvulling tekst om 18.35 uur:

De kwaliteit van moderne slimme energiemeters laat te wensen over. Geregeld geven meters een te hoog stroom- of gasverbruik weer. Huishoudens betalen daardoor tientallen euro's te veel op hun energierekening.

Volgens kwaliteitsmetingen van netbeheer Nederland blijkt dat slimme meters soms tot wel drie keer zo veel stroom meten dan er daad werkelijk wordt verbruikt. Sommige meters lopen zelfs door nadat ze volledig zijn losgekoppeld.

De problemen met de slimme meters worden veroorzaakt door een gebrekkige kwaliteit. Zo bleek uit een steekproef bij 1,3 miljoen gasmeters dat er bijna 30.000 exemplaren moesten worden vervangen. Ook worden er jaarlijks tienduizenden elektriciteitsmeters afgekeurd.

De universiteit van Twente constateerde onlangs dat bij 4 van de 24 meters niet kan worden gegarandeerd dat de eindafrekening van de energieleverancier klopt. Er wordt echter niet genoemd welke meters dat betreft. Meer hierover bij Energievergelijk.nl.