LNV moet van rechter adressen PAS-melders openbaar maken

Het ministerie van LNV moet het bedrijfsadres van PAS-melders openbaar maken. Dat bleek woensdagochtend in de uitspraak van de rechter. LTO is teleurgesteld in deze uitspraak van de Raad van State. Want hoewel de privégegevens niet openbaar worden, is in de praktijk het boerenbedrijf tevens de woonlocatie van het gezin. LTO heeft zich in deze rechtszaak gevoegd omdat de persoonlijke levenssfeer van boeren beschermd hoort te worden.

“Het voelt absurd – honderden boeren worden juridisch achtervolgd terwijl zij altijd te goeder trouw en volgens de wet hebben gehandeld. Met de Stikstofwet en het coalitieakkoord ligt er een gigantische emissiereductie in het verschiet. Waarom moeten hun gegevens dan ook nog op straat gekwakt onder het mom van ‘openbaarheid in bestuur’?,” zegt Trienke Elshof, portefeuillehouder Platteland & Omgeving bij LTO Nederland.

LTO heeft zich in deze zaak gevoegd omdat bedrijfsgegevens een sterk persoonlijk karakter hebben. Een PAS-melding heeft namelijk in de meeste gevallen betrekking op een boerenbedrijf waar de ondernemer met zijn familie woont en werkt. Openbaarmaking heeft een enorme impact op de betreffende PAS-melders en hun gezin, die al tijden in onzekerheid zitten.

Coördinaten niet voldoende
In de uitspraak van 27 januari 2021 oordeelde de Raad van State dat de minister het WOB-verzoek van MOB moest uitvoeren en de locatiegegevens van de zogeheten PAS-melders openbaar moest maken. Naar aanleiding daarvan heeft de minister coördinaten van emissiebronnen en kaarten met daarop de emissiebronnen openbaargemaakt. Volgens MOB was dit niet voldoende en dus reden om opnieuw naar de rechter te stappen. Helaas is MOB nu in het gelijk gesteld. Volgens de rechter moeten de bedrijfsgegevens binnen drie weken openbaar worden gemaakt. De rechter geeft aan dat de privé adressen niet openbaar worden, maar in de meeste gevallen is dat bij een agrarisch bedrijf niet gescheiden.

Het ministerie van LNV heeft zich terecht tot de hoogste rechter verzet tegen openbaarmaking. Dat waarderen de PAS-melders, en LTO met hen. Het is nu des te belangrijker om de vergunningssituatie van de melders met spoed op te lossen. Het legalisatieprogramma loopt maar efficiëntie is geboden, benadrukte LTO in een reactie op de consultatie afgelopen december. Het is zaak dat PAS-melders binnen afzienbare tijd zicht hebben op een vergunde situatie. LTO blijft zich daarvoor inzetten.