Frankrijk: Macron roept op tot wereldwijde beŰindiging van de doodstraf

De Franse president Emmanuel Macron stond vandaag in het Pantheon stil bij het feit dat 40 jaar geleden de doodstraf in Frankrijk werd afgeschaft, en zwoer de "strijd voor de universele afschaffing" van de doodstraf "opnieuw te gaan beginnen".

De Franse President beschreef de doodstraf als een "gruwel", en zei dat hij volgend jaar een top zou beleggen om aan te dringen op wereldwijde afschaffing van de doodstraf.

"In het kader van het Franse voorzitterschap van de Europese Unie (in de eerste helft van 2022) zullen wij samen met de NGO Ensemble contre la peine de mort (Samen tegen de doodstraf) in Parijs een bijeenkomst op het hoogste niveau organiseren, waarbij maatschappelijke organisaties uit landen die de doodstraf nog steeds toepassen, bijeen zullen komen [...], om hun leiders te overtuigen van het belang en de urgentie van de afschaffing ervan", zei hij.

Macron herinnerde eraan dat Frankrijk onder Mitterand in 1981 "de 35e staat was die de doodstraf afschafte". Hij voegde eraan toe: "106 staten zijn tot nu toe deze weg ingeslagen, terwijl 50 anderen een de jure of de facto moratorium op executies hebben."

Maar hij constateerde teleurgesteld dat er in 2020 wereldwijd "483, zeker een onderschat aantal, executies" waren uitgevoerd. Hij beschreef de executies als "483 moorden door de staat, uitgevoerd door 33 politieke regimes die meestal een voorliefde voor despotisme delen, een afwijzing van de universaliteit van de mensenrechten".

Ter gelegenheid van deze herdenking hield voormalig minister van Justitie Robert Badinter, de architect van de afschaffing van de doodstraf in Frankrijk, samen met Macron een hartstochtelijke toespraak waarin ook hij opriep tot wereldwijde afschaffing.

"Ik wil u deelgenoot maken van mijn absolute overtuiging dat de doodstraf uit de hele wereld moet verdwijnen, omdat zij een schande voor de mensheid is", zei Badinter. "De doodstraf beschermt de samenleving niet, maar onteert haar."