Meeste Amsterdammers tevreden met 'Linkse oplossingen'

De meeste Amsterdammers zijn tevreden met de manier waarop hun college politiek gevoelige dossiers, zoals het autoluw maken van de binnenstad en de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers, aanpakt. Zo blijkt uit een onderzoek in opdracht van AT5, uitgevoerd door onderzoeksbureau OIS.

In de enquête kregen ondervraagden vijf actuele onderwerpen voorgeschoteld, met daarbij een aantal meningen per onderwerp. Bij de meeste casussen kreeg het standpunt dat het meest in lijn is met de koers van het college het hoogst aantal stemmen. Of het nou gaat om hoe de stad omgaat met drugsgebruik of de opvattingen van het college over raamprostitutie op de Wallen.

Autoluwe binnenstad
Het college laat er sinds de installatie geen gras over groeien; de binnenstad en veel andere gebieden moeten autoluw worden om zo meer ruimte te maken voor fietsers, voetgangers en ov-reizigers. Die extra ruimte komt er doordat verkeerswethouder Sharon Dijksma parkeerplaatsen wil opheffen en minder nieuwe parkeervergunningen zal verstrekken. Op termijn moeten er 9500 minder parkeerplekken zijn.

Een andere maatregel om de stad minder aantrekkelijk te maken voor automobilisten is het instellen van meer eenrichtingsstraten of het afsluiten van zijwegen. In bepaalde straten komt zelfs een knip - een barrière waardoor automobilisten niet meer door kunnen rijden - zoals eerder toegepast op het Muntplein.

Ondanks dat er in de stad veel kritiek op deze maatregelen te horen is, vindt maar liefst 61,9% van de ondervraagden het autoluw maken van de binnenstad een goed idee. 34,2% laat zelfs weten het ‘helemaal’ met deze keuzes eens te zijn.

Opvang uitgeprocedeerden
Onlangs maakte wethouder Rutger Groot Wassink opnieuw locaties bekend waar de stad 500 ongedocumenteerden langdurig wil onderbrengen. De reacties van bewoners die AT5 sprak in de buurten in Nieuw Sloten, Noord en in de Plantagebuurt, waren wisselend.

De 24-uursopvang is sinds zijn aantreden een hoofdpijndossier voor Groot-Wassink. Dit werd extra gevoed door de negatieve reacties die zijn plannen voor een opvanglocatie tegenover het Gelderlandplein in Zuid oogsten. De raadscommissie Algemene Zaken telde op de avond van de behandeling van het plan maar liefst 36 insprekers. Buurtbewoners waren not amused. Één inspreker vroeg zich hardop af of de mensen van de opvang zichzelf in de buurt zouden kunnen ‘inhouden’: "Die mensen komen uit een land waar helemaal geen luxe bestaat. Hoe denkt u dat die mensen gaan denken over dit zeer luxueuze winkelcentrum?"

Hoewel in het publieke debat over het onderwerp vaak negatieve klanken te horen zijn over de opvang van uitgeprocedeerden, laat in de enquête bijna de helft van de deelnemers, namelijk 49,2%, weten het goed te vinden dat Amsterdam de opvang realiseert. Toch ziet een aanzienlijk deel van Amsterdammers, 33% van de mensen, liever niet dat de stad ruimte biedt aan de opvang van asielzoekers.

Eigen verantwoordelijkheid drugsgebruikers
Volgens burgemeester Halsema moet er bij iedereen een mentaliteitsverandering komen als het gaat om drugsgebruik. In het AT5-programma Het Gesprek met de Burgemeester liet zij dit voorjaar nog weten te denken dat alleen harder optreden tegen drugsgebruik niet effectief is om drugscriminaliteit te bestrijden. "Ik denk dat mensen zich best mogen realiseren dat hun drugsgebruik ergens verband houdt met criminele handel."

Met die woorden gaf Halsema de aanzet voor de lancering van een nieuw plan tegen drugscriminaliteit dat vorige maand werd gepubliceerd. In dit plan wordt door de gemeente dus ook gesproken over de drugsgebruiker. Die mag van de gemeente weten wat hij of zij doet. Op dit moment worden gebruikers zelden geconfronteerd met de gevolgen van hun gebruik. Maar nu de handel verhardt, mag dit volgens de burgemeester wel leiden tot meer bewustzijn.

De meeste Amsterdammers vinden deze nieuwe benadering een goed idee. 58,9% van de ondervraagden vindt het zelfs goed of uitstekend om individuele drugsgebruikers aan te spreken op hun eigen verantwoordelijkheid en het feit dat zij bijdragen aan het in stand houden van een criminele wereld.

Meer of minder festivals?
Aan het einde van het jaar komt burgemeester Halsema met een evaluatie van het evenementenbeleid. In het OIS-onderzoek werd de ondervraagden ook de vraag voorgelegd of Amsterdam gebaat is bij meer of minder festivals.

Al vanaf het begin van het festivalseizoen klaagden veel Amsterdammers over geluidsoverlast. Daar tegenover staan de festivalorganisatoren. Zij maken zich zorgen over de toekomst van evenementen in Amsterdam. Volgens hen worden ze te veel beperkt in locaties.

Ruim de helft van de ondervraagden van deze enquete ziet het aantal fesivals liever dalen, 51,2% vindt dat het er te veel zijn. Iets meer dan 35% vindt het juist precies goed zo, terwijl 6% nog wel vaker naar een festival zou willen kunnen.

Raamprostitutie Wallen
Tot slot, prostitutie op de Wallen. Burgemeester Halsema kwam deze zomer met vier scenario's, waaruit nog gekozen moet worden.

Die scenario's zijn: alle gordijnen dicht op de Wallen en Singel, verplaatsing van werkplekken en minder raamprostitutie op de Wallen/Singel, verplaatsing prostitutie naar nieuwe locatie(s) in Amsterdam en uitbreiding (raam)prostitutie op Wallen/Singel

Amsterdammers die meededen aan deze enquête zijn over het algemeen niet voor het uitbreiden van het aantal ramen, dat ziet slechts 10% zitten. Ruim een derde ziet het aantal ramen liever afnemen (35,1%) en hetzelfde percentage deelnemers vindt dat het aantal gelijk zou moeten blijven.