'Politie Leiden zet kinderen in tegen pesten'

Een nieuwe lichting politiekids wordt donderdag 14 november rond 14.00 uur in de gymzaal van OBS De Merenwijk in Leiden geïnstalleerd. Het gaat om dertien kinderen uit groep zes.

Na positieve ervaringen van vorig schooljaar, is dit de tweede keer dat een groep politiekids wordt aangesteld in de Merenwijk. Dertien kinderen uit groep zes van basisschool OBS De Merenwijk hebben vorige week een introductieles gevolgd. Donderdagmiddag worden zij om 13.00 uur in de gymzaal van de school getoetst. Zij gaan dan een aantal opdrachten uitvoeren waaronder een hindernisbaan afleggen, handboeien aanbrengen en het praten door een portofoon.

Installatie
De politiekids worden om 14.00 uur in de bibliotheek van de school, door teamchef Dennis van Kommer geïnstalleerd. Bij de installatie beloven de kinderen zich te houden aan de gedragscode voor politiekids. Die gedragscode bestaat uit het geven van het goede voorbeeld, vertrouwen hebben in elkaar en dat zij niet zullen pesten.

Gedurende het schooljaar gaat groep zes aan de slag met de onderwerpen pesten en leefbaarheid in de wijk. Ze krijgen les in deze onderwerpen van politieagenten die deze lessen combineren met speciale politieacties in de wijk.

Goede voorbeeld
Met het programma Politiekids wil de politie al op jonge leeftijd contact maken met de leerlingen van OBS De Merenwijk. Samen met de school worden de leerlingen bewust gemaakt van de eigen verantwoordelijkheid als het gaat om veiligheid en leefbaarheid. Het doel is om met de kinderen een goede band op te bouwen en hen het goede voorbeeld voor de wijk te laten zijn.