Meer dieren en mest dan toegestaan op varkenshouderij

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben op woensdag 30 januari 2018 samen met het Peelland Interventie Team (PIT) en waterschap Aa en Maas een controle uitgevoerd bij een agrarisch bedrijf in de gemeente Deurne. Bij de controle bleek dat er te veel dieren op het bedrijf aanwezig zijn en dat er meer mest is opgeslagen dan is opgegeven bij de officiële instantie.

Tijdens de controle werd het aantal dieren op het bedrijf geteld. Hieruit bleek dat er meer varkens aanwezig waren dan mag volgens de vergunning. De ondernemer wordt hierover aangeschreven en moet maatregelen nemen om het aantal dieren te verminderen. Daarnaast bleek er op het bedrijf meer mest aanwezig dan door de ondernemer was opgegeven bij de de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De RVO is de instantie waar boeren hun mestvoorraad en de aan- en afvoer van mest moeten doorgeven. Hier wordt verder onderzoek naar gedaan door de NVWA. De NVWA doet ook verder onderzoek naar de mestboekhouding. De gemeente Deurne onderzoekt of er sprake is van de opslag van mest van derden, omdat dat niet is toegestaan volgens het bestemmingsplan.