Promotie misgelopen wegens geslacht: 317.368 euro schadevergoeding

Een Oostenrijkse man heeft van het hoogste rechtscollege in het land een dikke schadevergoeding toegewezen gekregen. Peter Franzmayr greep in 2011 naast een promotie binnen het ministerie van Transport, vermoedelijk omdat hij een man was - en nog steeds is, overigens.

Franzmayr zag de promotie naar ene Ursula Zechner gaan, een vrouw die lager geklasseerd stond op de lijst met kandidaten. De man diende een klacht in en is nu in het gelijk gesteld: "Vanaf het begin was er een duidelijke tendens om de andere kandidaten te bevoordelen", aldus de rechter.

Doris Bures, in 2011 de minister van Transport, blijft gewoon achter haar beslissing van destijds staan, maar bevestigd wel dat Franzmayr de promotie wegens zijn geslacht mis is gelopen. "Op dat niveau waren vrouwen zwaar ondervertegenwoordigd", verdedigde Bures haar beslissing.

De politica geeft daarbij aan dat de wettelijke procedure wel degelijk is gerespecteerd en dat alle kandidaten dezelfde kwalificaties hadden. "Hopelijk staat deze beslissing de promotie van vrouwen niet in de weg", voegt Bures er nog aan toe.

De rechter wees Franzmayr een schadevergoeding toe van ruim drie ton, €317.368 om precies te zijn: het loon wat hij door de gemiste promotie aan zijn neus voorbij zag gaan, plus rente en een extra bedrag als schadevergoeding. 

Franzmayr hoeft zich over een baan overigens geen zorgen te maken: hij heeft in de afgelopen jaren als advocaat gewerkt en de nieuwe minister van Transport, Norbert Hofer, heeft hem aangesteld als hoofd toezichthouder voor de Oostenrijkse snelwegen.