Bonaire stemt over band met Nederland

Op Bonaire wordt vrijdag een referendum gehouden over de huidige staatkundige structuur. Ruim 12.000 stemgerechtigden kunnen 'ja' of 'nee' antwoorden op de vraag: Bent u het eens met de invulling die is gegeven aan de directe band met Nederland?

Op 10 oktober 2010 werden de Nederlandse Antillen als staatsverband opgeheven. Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn sinds die datum bijzondere gemeenten van Nederland; Curaçao, Aruba en Sint Maarten zijn landen binnen het Koninkrijk.

Op Bonaire is de afgelopen vijf jaar regelmatig kritiek geuit over de nieuwe relatie. Volgens kritische bewoners heeft dat geleid tot een stijging van de kosten van levensonderhoud, strenge regels van Nederlandse ministeries en aantasting van de autonomie.

Na de verkiezingen begin dit jaar heeft een nieuwe regering ingestemd met een referendum. Indien een meerderheid 'nee' antwoordt, wil de regering gaan heronderhandelen over de relatie met Nederland. Wint 'ja', dan verandert er volgens de regering niets. De volksraadpleging duurt van 06.30 uur tot 21.00 uur plaatselijke tijd. De uitslag wordt voor middernacht verwacht.

Bonaire stemt over band met Nederland
Bonaire stemt over band met Nederland (Foto: ANP)